ĐẠI TIỆC PHỤ KIỆN LAPTOP Giảm giá đến 9 triệu
1800 6024

Hotline miễn phí

Thiết bị gặp sự cố?

Đặt lịch sửa chữa

Ổ cứng SSD Samsung T5 500GB di động cắm ngoài

Tiết kiệm

    Đánh giá chi tiết Ổ cứng SSD Samsung T5 500GB di động cắm ngoài

    Đánh giá, bình luận

    Tuyệt vời quá